Schultz Elektrotechnik SRL

Str. Textilistilor 17
Tălmaciu, 555700 România

info@externe-fertigung.de
www.externe-fertigung.de

Director general: Dana Albu

Disclaimer

  1. Contenutul ofertei online

Autorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru actualitatea, corectitudinea, caracterul complet sau calitatea informațiilor furnizate. Revendicările de răspundere împotriva autorului, care se referă la daune de natură materială sau morală, care au fost cauzate de utilizarea sau neutilizarea informațiilor furnizate sau de utilizarea unor informații incorecte și incomplete, sunt excluse în mod fundamental, în măsura în care nu există o culpă intenționată sau din neglijență gravă demonstrabilă din partea autorului. Toate ofertele pot fi modificate și nu sunt obligatorii. Autorul își rezervă în mod expres dreptul de a modifica, completa sau șterge părți din pagini sau întreaga ofertă fără notificare prealabilă sau de a întrerupe temporar sau definitiv publicarea.

  1. Referințe și linkuri

Autorul nu este responsabil pentru niciun conținut legat sau la care se face trimitere din paginile sale – cu excepția cazului în care are cunoștință deplină de conținuturile ilegale și ar fi în măsură să împiedice vizitatorii site-ului său să vizualizeze acele pagini. Prin prezenta, autorul declară în mod expres că, la momentul creării linkurilor, paginile aferente nu aveau conținuturi ilegale. Autorul nu are nicio influență asupra designului actual și viitor, a conținutului sau a autorilor paginilor legate. Din acest motiv, autorul se distanțează în mod expres de toate conținuturile tuturor paginilor legate care au fost modificate după crearea legăturii. Această declarație este valabilă pentru toate legăturile și trimiterile stabilite în cadrul paginii proprii a autorului, precum și pentru intrările terților în cărțile de oaspeți, forumurile de discuții și listele de discuții înființate de autor. Răspunderea pentru conținutul ilegal, incorect sau incomplet și, în special, pentru daunele care rezultă din utilizarea sau neutilizarea acestor informații revine exclusiv furnizorului paginii la care se face trimitere, și nu persoanei care face doar trimitere la publicația respectivă prin intermediul linkurilor.

  1. Legislația privind drepturile de autor și mărcile comerciale

Autorul se străduiește să respecte drepturile de autor ale graficelor, documentelor sonore, secvențelor video și textelor utilizate în toate publicațiile, să utilizeze grafice, documente sonore, secvențe video și texte create de el însuși sau să utilizeze grafice, documente sonore, secvențe video și texte fără licență. Toate mărcile și mărcile comerciale menționate pe site-ul web și eventual protejate de terți sunt supuse fără restricții dispozițiilor legislației aplicabile privind mărcile comerciale și drepturilor de proprietate ale proprietarilor înregistrați respectivi. Simpla menționare a unei mărci comerciale nu implică faptul că aceasta nu este protejată de drepturile unor terțe părți! Dreptul de autor pentru obiectele publicate create de autorul însuși rămâne exclusiv la autorul paginilor. Orice reproducere sau utilizare a obiectelor precum diagrame, sunete sau texte în alte publicații electronice sau tipărite nu este permisă fără acordul autorului.

  1. Protecția datelor

În cazul în care se oferă posibilitatea de a introduce date personale sau de afaceri (adrese de e-mail, nume, adrese), introducerea acestor date are loc în mod voluntar. Utilizarea și plata tuturor serviciilor oferite sunt permise – dacă și în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic și rezonabil – fără specificarea unor date cu caracter personal sau sub specificarea unor date anonime sau a unui pseudonim. O politică de confidențialitate detaliată poate fi găsită la acest link: http://www.externe-fertigung.de/datenschutz

  1. Valabilitatea juridică a acestei declarații de renunțare

Această clauză de declinare a responsabilității trebuie considerată ca făcând parte din publicația de internet la care ați fost direcționat. În cazul în care secțiuni sau termeni individuali ai acestei declarații nu sunt legali sau corecți, conținutul sau valabilitatea celorlalte părți rămân neinfluențate de acest fapt.